Ångestfylld person

Låt inte rädslan styra ditt vaccinationsbeslut

”En av tio östgötar säger nej tack till vaccin mot covid-19, enligt den opinionsundersökning Novus gjort för Sveriges Radio”, säger de i ett inslag i P4 Östergötland. Professor Torun Lindholm Öjmyr vid Stockholms universitet menar att en rädsla för sprutor kan vara en bakomliggande orsak. Det har nämligen visats att flera av de som är emot vaccin i grunden lider av en skräck för sprutor.

Om du bestämt dig för att inte vaccinera dig, har du då funderat djupare över vad som lett till ditt beslut? Kanske finns det en viss rädsla som ligger bakom, och det är helt naturligt. Alla är rädda för någonting, vare sig det är höjder, spindlar, blod eller sprutor. Det viktiga är att inte låta rädslan ta överhanden. Den får inte gå från att bli en skyddsmekanism till något som styr din vardag och sätter hinder för det som är bra för dig. Ifall rädslan gör det är det viktigt att bemöta den. Ibland går det att göra på egen hand men oftare krävs hjälp. Därför har vi utvecklat ’Självhjälpsprogram för sprutfobi’, en serie med videoklipp som du kan följa på egen hand för att försöka överkomma din rädsla för sprutor.

Om det är rädslan som styr, kan du då ta ett välgrundat beslut om vad som är bäst för dig? Överkom din rädsla, ta tillbaka makten, och besluta sedan vad som faktiskt är bäst för dig.

Tags: No tags

Comments are closed.