Louise Rådqvist

louise-600

Louise har psykologexamen från Göteborgs universitet. Utöver utbildning i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT) så arbetar Louise även med Compassion Fokuserad Terapi (CFT) samt har gått fördjupningskurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Motiverande Samtal (MI).

Louise har erfarenhet av att arbeta med exempelvis olika ångesttillstånd, aggressionsproblematik och dålig självbild samt gruppbehandling kring oro/ångest, sömnproblem, mindfulness och föräldraskap. Hon arbetar med parterapi utifrån metoden Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT). Louise arbetar med behandling för barn och ungdomar, stödjer familjer och föräldrar till barn som upplever svårigheter och arbetar med anpassningar för individ och familj. Arbetar även med psykologisk och neuropsykiatrisk utredning. 

I behandling för vuxna arbetar Louise utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och de nyare behandlingsmetoder som har sin grund i KBT men har mer inslag av mindfulness, medkänsla, känsloreglering och upplevelsebaserade övningar. Hon har också ett stort intresse för sexologi och kvinnohälsa med kunnande om hur psykologisk behandling kan hjälpa vid svårigheter gällande intimitet och problem så som vaginism/vestibulit, PMS/PMDS och smärta.

Hon har även varit verksam i utvecklingen av internetbaserad vård och har ett stort intresse för arbets- och organisationspsykologi, vilket hon även skrev sitt examensarbete kring med fokus på grupputveckling.

Shopping Basket