Person på en klippavsats

Mental träning – så fungerar visualisering

Begreppet mental träning förklaras enklast genom att dela upp orden. Mental innebär dina mentala processer. Med detta menas dina tankar, dina inre bilder och hur dina känslor påverkar dina handlingar. Träning har precis samma innebörd som vid fysisk träning – alltså handlar detta om att öva upp sin förmåga att kontrollera sina tankar och känslor. Även om mental träning ofta är relaterat till idrottsprestationer kan metoden vara användbar i många av de situationer vi möter i vardagen.

Vid träning av mental styrka finns några vetenskapligt beprövade metoder. En av dessa metodrr är visualisering. Målet med metoden är att hitta en känsla av egenkontroll genom att skapa en inre balans och hantera stress. Det första steget består av avspänning och avspänd koncentration. Nästa steg är att se sig själv klara av en utmaning som finns framför en, att visualisera denna utmaning. Visualiseringen kan fokusera på allt ifrån en svårare vardaglig situation, en idrottsprestation eller en arbetsrelaterad insats.

Vad är egentligen visualisering och varför fungerar det?

Kroppens nervsystem har svårt att skilja på upplevda händelser och en situation du föreställer dig, vilket innebär att kroppen sparar en visualisering som ett minne du upplevt. När du väl möter den riktiga situationen har hjärnan med sig att du lyckats med detta flera gånger innan och chansen att lyckas igen ökar.

3 tips för att använda visualisering

Aktivera dina sinnen!
När du övat visualisering ett tag kommer du känna att det blir enklare att koppla in fler och fler sinnen. Fördelen med att använda många sinnen är att visualiseringen blir mer levande och lik verkligheten. Däremot kan det vara bra att fokusera på de sinnen som används när du i verkligheten utför aktiviteten. Ifall du exempelvis visualiserar hur du håller en presentation kan de mest relevanta sinnena vara synen, hörseln och känseln.

Använd meningsfulla föreställningar!
Alla får motivation ifrån olika saker. Vad är det som brukar motivera dig? Är det lyckade prestationer eller ifall du presterat sämre och blir sporrad till att nå ett bättre resultat nästa gång? Det som är viktigt inom visualisering är att hitta vad som ger en positiv effekt för just dig, oavsett vilka tankar som leder dig dit.

Skaffa dig en regelbunden rutin!
Likt all annan träning kräver mental träning ett upprätthållande av ansträngning. Genom att regelbundet öva kommer dina visualiseringar bli mer levande, du kommer hitta vad som fungerar för just dig och effekten bli större.

Tags: No tags

Comments are closed.