christopher-ott-KzvMsXgJ1VU-unsplash

Ny kunskap om PMDS

I Vetenskapsradion På djupet i P1 undersöker reporter Malin Marcko i ett avsnitt PMDS och om det finns någon behandling mot det. PMDS, eller premenstruellt dysforiskt syndrom, kan ses som svår PMS där den drabbade försätts i en djup depression under perioden mellan ägglossning och mens. Uppåt 8% av kvinnor i fertil ålder lider av syndromet och lever därmed med en depression under en till två veckor varje månad.

Hur vet jag om det är PMDS?

För att det ska klassas som PMDS behöver kvinnan ha minst 5 av följande symptom veckorna innan mens och sedan bli helt frisk när mensen kommer:

 • Nedstämdhet
 • Irritabilitet
 • Humörsvängningar
 • Ångest och oro
 • Minskat intresse för dagliga aktiviteter
 • Koncentrationssvårigheter
 • Trötthet och minskad energi
 • Aptitförändring och sötsug
 • Sömnstörning
 • Känsla av kontrollförlust
 • Bröstspänning och svullnad i kroppen

Progesteron på gott och ont

Idag är den vanligaste behandlingen för PMDS att cykliskt eller hela tiden ta antidepressiva läkemedel. Professor Marie Bixo i reportaget menar dock att detta endast lindrar symptomen och inte påverkar orsaken till problemet. Forskare har kopplat hormonet progesteron till PMDS. Progesteron bildas vid ägglossningen men bryts sedan ner igen fram till mensens start om inte ägget blir befruktat. Läs gärna mer om menscykelns olika faser i vårt inlägg om PMS.

Studier har gjorts med läkemedel som hämmar ägglossningen och progesteronbildningen medan östrogennivåerna bibehålls. Hälften av kvinnorna som tog läkemedlet i en studie vid Uppsala universitet blev av med sin PMDS. Studien sågs som lyckad men läkemedlet blev sedan strikt reglerat efter att det inkommit rapporter på annat håll om leverskador som biverkning. Läkemedlet får därför idag inte skrivas ut mot PMDS. Därmed finns fortsatt ingen självklar medicin tillgänglig som tros kunna påverka grunden till besvären med PMDS, men förhoppningsvis kan fortsatt forskning och nya rön leda till framtida lovande behandlingar.

Psykologisk behandling, ofta utifrån KBT, kan vara till hjälp för många kvinnor med PMS eller PMDS, istället för eller tillsammans med medicinsk behandling. Viktiga delar i denna behandling handlar om att upptäcka tidiga tecken på sin PMDS och att kartlägga när man är påverkad, att hitta till beteenden och vanor som minskar symtomen och främjar positiva känslor. Att etablera goda rutiner kring sömn, mat och träning kan vara en viktig del. Även att kunna hantera starkt negativa känslor och finna sätt att kommunicera kring dessa med sin omgivning för att förebygga konflikter och situationer som annars både kan påverka kvinnan och hennes omgivning negativt vilket i sin tur lätt kan förvärra måendet.

Lyssna gärna på hela avsnittet om PMDS i P1.

Tags: No tags

Comments are closed.