Om oss

Psykologiteamet är grundat av och drivs av psykologer som vill hjälpa individer och samhälle utifrån den bästa tillgängliga psykologiska kunskapen. Vår strävan när du kontaktar oss är att vi, utifrån din situation och vad du önskar hjälp med, finner de metoder som både hjälper snabbt och är långsiktigt verksamma.

Vi arbetar vid behandling i första hand utifrån Kognitiv Beteendeterapi (KBT) men använder även, beroende av problembilden, andra metoder som i forskning visat sig vara verksamma. Exempelvis kan vi erbjuda psykolog med utbildning inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT)Compassion focused therapy (CFT)existentiell terapikropp- och känslofokuserade metoder eller Interpersonell Terapi (IPT).

Vi välkomnar individer, par och familjer till våra psykologmottagningar i centrala Göteborg, Lerum kommun samt online. Hos oss möter du en psykolog som är nyfiken, vänlig och engagerad i att hjälpa och göra nytta för våra klienter vid varje möte.

Våra psykologer

Louise Rådqvist
louise@psykologiteamet.se

Louise har psykologexamen från Göteborgs universitet. Utöver utbildning i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT) så arbetar Louise även med Compassion Fokuserad Terapi (CFT) samt har gått fördjupningskurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Motiverande Samtal (MI).

louise-600
sebastian-600

Sebastian Senning
sebastian@psykologiteamet.se
073-440 52 87

Sebastian är medgrundare, leg. psykolog, KBT-terapeut. Blivande specialist i psykologisk behandling. Arbetat som psykolog sedan 2009.

 

Agnes Granberg
agnes@psykologiteamet.se
073-619 83 66

Agnes är medgrundare, leg. psykolog, KBT-terapeut, inom specialisering i hälsopsykologi. Arbetat med hälsa sedan 2007 och som psykolog sedan 2013.

Kvalitetssäkring

All vår behandling och alla de tjänster i form av förändringsarbete och utveckling som vi erbjuder genomförs av psykologer. Psykolog är en skyddad titel som inom det psykologiska området endast får användas av den som har genomfört universitetets 5-åriga psykologutbildning. Efter utbildningen genomför de flesta psykologer även ett års tjänstgöring under handledning (PTP) och när detta år av granskad tjänstgöring genomförts erhåller man Socialstyrelsens legitimation. Legitimerade psykologer lyder under hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att allt arbete ska utgå ifrån vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Som legitimerad psykolog är det också lagstadgat att psykologen endast får ta på sig uppdrag som denne har tillräckliga kunskaper för att genomföra på ett professionellt sätt. Psykologlegitimationen fungerar därmed som en viktig kvalitetssäkring för de tjänster vi erbjuder.

Som företag väljer vi också att ständigt utvärdera våra metoder och arbetssätt för att bli bättre. Inom våra kunskapsområden ser vi det som viktigt att dels vara väl insatta i tidigare teorier och forskning men även uppdaterade kring de nyaste rönen. Med både ett kritiskt ifrågasättande utifrån vår kunskapsbas men också en nyfiken öppenhet följer vi den pågående forskningen inom psykologin för att kunna erbjuda dagslägets mest effektiva och välfungerande metoder.

Shopping Basket