Graffitti

Om stress, utmattning och vad som kan stressa oss

Om stress & utmattning

Människan är gjord för att klara av stunder av intensiv stress. Kortvarig stress har ingen negativ påverkan på vår hälsa även om vi kan uppleva stressreaktionen i vår kropp som tuff och obehaglig. Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning är däremot negativt för både fysisk och psykisk hälsa!!

Något som kan vara bra att nämna i sammanhanget är att mycket dramatiska händelser av stress, så kallade traumatiska upplevelser, kan, även om de endast pågått en kort stund eller en period, påverka oss under en längre tid. Detta då kroppen, om en händelse upplevs som allt för skrämmande, i detta fall fortsätter att vara i ett tillstånd av stress trots att händelsen inte längre pågår. Det kallas posttraumatisk stress och den som lider av det behöver ofta hjälp i form av traumafokuserad psykologisk behandling. Obehandlad posttraumatisk stress kan ibland vara en bidragande orsak till utmattningssyndrom och annan stressproblematik. Mer information om detta finner du här.

Orsaker till stress

En negativt upplevd stress uppstår då de krav vi upplever överstiger våra förmågor. Stressen kan orsakas av stressorer (en stressor är helt enkelt något som stressar oss) som finns i vår omgivning eller som kommer inifrån oss själva.

Om stressen är orsakad av krav som finns i vår omgivning kan en lösning vara att förändra omgivningen. Kanske behöver vi byta jobb, få avlastning med hemarbetet, sluta köra i rusningstrafik eller avsluta en relation?

Om stressen däremot är orsakad av våra egna tankar, till exempel orimliga krav vi ställer på oss själva, så är det med våra egna tankar, känslor och beteenden vi behöver arbeta.

Det vanliga är att långvarig stress uppstår på grund av en kombination av de krav vi har i vår omgivning och vår egen tolkning och uppfattning av hur dessa krav ser ut och vår förmåga att möta dessa krav. Kanske har en person till exempel gjort det mesta näst intill perfekt under sitt liv som ett sätt att försöka motbevisa tankar som ”jag kan aldrig vara bra nog”. Men då kraven från omgivningen ökar, till exempel genom att personen får ökat ansvar på arbetet samtidigt som hen blir förälder och en nära släkting blir sjuk – då kan de höga kraven personen har på sig själv i kombination med ökade krav utifrån leda till ett liv med konstanta prestationer och ingen vila vilket inte håller i längden.

Att bryta en negativ spiral med långvarig stress

Hur kan vi ta hand om oss själva och förebygga att få psykiska eller fysiska problem på grund av långvarig stress? Jo – en mycket viktig bit är att ge oss själva tillräckligt med återhämtning. Så länge vi får regelbunden återhämtning i livet så kan vi klara av relativt höga nivåer av stress under också längre perioder. Exempel på återhämtande aktiviteter finner du här.

Ibland kan det dock vara svårt att själv finna den där önskade balansen i livet – kanske känns livssituationen omöjlig att hantera eller så kommer tankar och känslor i vägen för möjlighet att uppleva lugn och återhämtning. Då är det bra att ta hjälp av exempelvis en psykolog som är kunnig gällande stress.

Tags: No tags

Comments are closed.