Ompröva/Ta bort diagnos

 
Såväl NPF-diagnoser som andra psykiatriska diagnoser beskriver vilka symtom ett barn eller en vuxen har vid tiden för då diagnosen sätts. Vissa diagnoser, så som depression- och ångeststörningar är i allra högsta grad färskvara – det vill säga efter några månader så kan diagnosen vara borta, till exempel efter en behandling. Andra diagnoser, så som de neuropsykiatriska diagnoserna, är det vanligare att man har under hela livet även om besvären kan minska eller öka. Det är dock inte en självklarhet att så är fallet – vi vet till exempelvis att relativt många barn som har fått en NPF-diagnos kan ”växa ifrån” symtomen så att de inte längre uppfyller kriterierna för diagnosen. Ibland kan också diagnosen ha varit felaktig och symtomen kanske, med ytterligare kunskap och då man ser hur man har mått och fungerat under en längre tid, bättre kan förklara symtomen med en annan diagnos.
 
Om du önskar ompröva en diagnos som du tidigare har fått så är du välkommen att göra en ny utredning hos oss. Du är välkommen att ta kontakt för att tillsammans med oss prata kring om det kan vara hjälpsamt för dig att göra en ny utredning för att få en aktuell bedömning utifrån hur du mår och fungerar idag. Ofta kan vi börja med att boka ett bedömningssamtal där du tar med tidigare journaler och beskriver din nuvarande situation. Även föräldrar som anser att en ny bedömning av deras barn vore hjälpsam är välkomna att boka en tid.   
Shopping Basket