Ompröva och avskriva diagnos

 

Såväl NPF-diagnoser som andra psykiatriska diagnoser beskriver vilka symtom ett barn eller en vuxen har vid tiden för då diagnosen sätts. Vissa diagnoser, så som depression- och ångeststörningar är i allra högsta grad färskvara. Det vill säga efter några månader så kan diagnosen vara borta. Till exempel efter en behandling.

Andra diagnoser, så som de neuropsykiatriska diagnoserna ADHD och autism, är det vanligare att man har det under hela livet. Även om besvären kan minska eller öka. Det är dock inte en självklarhet att så är fallet. Vi vet till exempelvis att relativt många barn som har fått en NPF-diagnos kan ”växa ifrån” symtomen, så att de inte längre uppfyller kriterierna för diagnosen. Ibland kan också diagnosen ha varit felaktig. Även symtomen kanske, med ytterligare kunskap. I ett senare skede kan man se tillbaka på hur man har mått och fungerat under en längre tid. Kanske kan symtomen bättre förklaras med en annan diagnos.

Om du önskar ompröva en diagnos som du tidigare har fått så är du välkommen att göra en ny utredning hos oss. Ta kontakt med oss för att tillsammans prata kring om det kan vara hjälpsamt för dig att göra en ny utredning. Detta för att få en aktuell bedömning utifrån hur du mår och fungerar idag. Ofta kan vi börja med att boka ett bedömningssamtal. Där tar du med tidigare journaler och beskriver din nuvarande situation. Även föräldrar som anser att en ny bedömning av deras barn vore hjälpsam är välkomna att boka en tid.  
Shopping Basket