Positiv psykologi

Positiv psykologi introducerades på slutet av 1990-talet av de amerikanska psykologerna Martin Seligman och Míhály Csíkszentmihályi som ett komplement till den traditionella akademiska psykologin som främst varit inriktad på att behandla psykiska problem. Den positiva psykologin fokuserar på att öka välmående och lycka hos individer, familjer och organisationer. Fokus ligger på att stärka det friska snarare än att bota det sjuka. Detta nya synsätt inom psykologin har lett till forskning och användandet av kunskaper kring vilka styrkor och egenskaper som gör det möjligt för individer, organisationer och samhällen att utvecklas och växa på bästa sätt. Positiv psykologi utgår ifrån att människor vill leva meningsfulla liv, på sitt eget sätt utveckla styrkor och öka de positiva upplevelserna av vardagens sociala samvaro, arbete och fritid. Med tiden har positiv psykologi blivit ett allt större fält inom psykologins skilda användningsområden.

För mig som psykolog är bidraget från positiv psykologi viktigt att ta tillvara i allt ifrån mitt arbete med enskilda terapier till organisationsutveckling och utbildning. Att stärka de positiva egenskaper som redan finns och att skapa nya användbara resurser blir en spännande och givande del i arbetet, som annars lätt kan komma att fokuseras på de problem som individ, företag eller organisation söker ett psykologstöd för.

Tags: No tags

Comments are closed.