Prestationsångest

Vad är prestationsångest för dig? Vilka situationer dyker upp i dina tankar? Alla människor upplever ångest och stress ibland eftersom det är kroppens sätt att reagera på fara. Reaktionen i sig är helt ofarlig så länge den inte uppstår för ofta. Vad finns det då att göra ifall ångestkänslor ofta kryper sig på inför prestationer?

En vanlig orsak till prestationsångest är en rädsla för att inte nå upp till förväntningar. Dessa förväntningar kan vara några du har på dig själv eller som du upplever att omgivningen har på dig. Ångestkänslorna kan uppstå vid olika tillfällen – exempelvis vid arbetssammanhang, inför sociala tillställningar eller idrottsprestationer.

Vanliga symtom

Med tanke på att prestationsångest är en ångestreaktion ser symtombilden likadan ut som vid andra stressande situationer. Reaktionerna på stressen kan vara både fysiska och psykiska. Nedan har vi listat några psykiska symtom som ofta förekommer vid prestationsångest:

  • Koncentrationssvårigheter
  • En oro över att göra sig själv eller andra besvikna
  • En oro för att inte nå sina satta mål


Som tidigare nämt uppkommer även fysiska symtom vid en stressreaktion, såsom:

  • Kroppen känns stel
  • Hjärtat slår ovanligt hårt och snabbt
  • Ont i magen
  • Muskelskakningar


Behandling

En viktig tanke att ha med sig vid prestationsångest är att känslan inte har någonting med personens faktiska förmåga att göra. Reaktionen är just bara en känsla. Ytterligare en tankeövning är att försöka få insikt i vad det är som skapar stressen. Är det att göra dig själv besviken eller andra? Genom att reda ut vilka förväntningar det är som skapar pressen, desto enklare är det att hitta vad det är som utlöser ångestreaktionen.

Ifall du upplever att din prestationsångest begränsar dig i ditt vardagliga liv rekommenderar vi dig att söka professionellt stöd. Genom den hjälpen tillhandahålls du med verktyg och metoder för att hantera din prestationsångest. Samtalen kommer hjälpa dig att få kontroll över din prestationsångest och lära dig hantera ångestfyllda situationer bättre.  

Tags: No tags

Comments are closed.