pencil-1037609_1920

Särbegåvning

Problematik som har med låg begåvning att göra fångas ofta upp av samhället genom förskola, skola och vården. Samtidigt kan hög begåvning leda till en rad problem som mer sällan uppmärksammas och som därför kan leda till oförstående från omgivningen och ett onödigt lidande för individen.

Särbegåvning innebär att man har betydligt högre IQ än genomsnittet. Såväl barn och ungdomar som vuxna med denna begåvningsprofil kan ha svårt att relatera till jämnåriga. De blir lätt uttråkade och kan uppleva en rad jobbiga känslor i skolan eller i andra aktiviteter när de inte utmanas tillräckligt. Dessa individer är ofta bra på att analysera och vrida och vända på saker men denna förmåga kan ha en baksida. Den kan riktas mot omgivningen i form av ifrågasättande av information och auktoriteter på ett sätt som leder till frustration och konflikter. Det är också vanligt att den vänds mot sig själv i form av perfektionism eller överdrivet analyserande av det egna agerandet.

Då dessa elever oftast når upp till de krav gällande exempelvis studier som omgivningen ställer på dem är det mycket ovanligt att deras begåvningsnivå utreds. Samtidigt kan de få problem i skolan, i aktiviteter eller på arbete på grund av att de mår mentalt dåligt, kan bli rastlösa och kan uppleva sociala svårigheter.

För att kunna fastslå särbegåvning behöver en utredning genomföras med psykolog som har goda kunskaper inom ämnet. På Psykologiteamet erbjuder vi på privat mottagning utredning av särbegåvning samt rådgivning gällande insatser kring hur man kan hantera en misstänkt eller bekräftad särbegåvning.

Läs gärna mer om hur en neuropsykiatrisk utredning och uppföljning går till hos oss på Psykologiteamet.

Tags: No tags

Comments are closed.