pencil-1037609_1920

Särskild begåvning

Problematik som har med låg begåvning att göra fångas ofta upp av samhället genom förskola, skola och vården. Samtidigt kan hög begåvning leda till en rad problem som mer sällan uppmärksammas och som därför kan leda till oförstående från omgivningen och ett onödigt lidande för individen.

Begreppet särbegåvning innebär betydligt högre IQ än genomsnittet. Såväl barn och ungdomar som vuxna med denna begåvningsprofil kan ha svårt att relatera till jämnåriga. De blir lätt uttråkade och kan uppleva en rad jobbiga känslor i skolan eller i andra aktiviteter när de inte utmanas tillräckligt. Dessa individer är ofta bra på att analysera och vrida och vända på saker, men förmågan kan ha en baksida. Den kan riktas mot omgivningen i form av ifrågasättande av information och auktoriteter på ett sätt som leder till frustration och konflikter. Det är också vanligt att den vänds inåt i form av perfektionism eller överdrivet analyserande av det egna agerandet.

Då särskilt begåvade elever oftast når upp till de krav gällande exempelvis studier som omgivningen ställer på dem är det mycket ovanligt att deras begåvningsnivå utreds. Vissa högt begåvade personer har samtidigt ovanligt svåra utmaningar i form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, något som kallas 2E (twice exceptional). Styrkor och svårigheter kan utifrån sett neutralisera varann så att problemen förminskas. Dessa individer kan dock få problem i skolan, i aktiviteter eller på arbete på grund av att de mår mentalt dåligt, blir rastlösa eller upplever sociala svårigheter. 

För att kunna fastslå hög begåvning behöver en utredning genomföras med psykolog som har goda kunskaper inom ämnet. På Psykologiteamet erbjuder vi på privat mottagning utredning av särskild begåvning samt rådgivning gällande insatser kring hur man kan hantera misstänkt eller bekräftad hög begåvning hos barn. En neuropsykiatrisk utredning kan vara till god hjälp för att bedöma styrkor och eventuella utmaningar för individen.

Läs gärna mer om hur en neuropsykiatrisk utredning och uppföljning hos oss på Psykologiteamet går till.

Tags: No tags

Comments are closed.