Folk i rörelse på ett torg

Social ångest – symtom och behandling

Social ångest, tidigare kallad social fobi, innebär en rädsla inför att hamna i situationer där en person känner sig granskad av omgivningen. Rädslan kan leda till att individen undviker sociala sammanhang för att undkomma obehagskänslan. Likt andra fobier och rädslor blir ångesten starkare desto mer de sociala situationerna undviks. Vilka symtom är då vanligt förekommande och vilka råd brukar vi ge när den sociala ångesten leder till missade umgängen?

Reaktionen ser olika ut från person till person men några vanligt förekommande symtom finns. Personen upplever ofta att hjärtat slår snabbare och blir varm eller kallsvettig. I vissa fall kan individen bli skakig, känna yrsel och domningar i fingrar och tår. Reaktionen kan ge personen känslan av att så snabbt som möjligt vilja fly från platsen. Tankar som exempelvis ”vad kommer andra tycka?” och ”gör jag bort mig?” är vanliga och kan sätta begränsningar vid sociala interaktioner.

Att uppleva stressreaktioner vid olika tillfällen händer de flesta och är många gånger ofarligt. På egen hand kan det underlätta att prata med en person som ett stort förtroende finns för och skaffa sig kunskap om hur social ångest fungerar. Detta kan underlätta för att börja utmana sin rädsla och långsamt övervinna den. Däremot kan ångesten bli så pass kraftig att vård behövs. En riktlinje är att söka hjälp när ångesten tar över personens liv och hindrar den från att leva som den själv önskar. Andra varningstecken kan vara självmedicinering av alkohol eller lugnande medel för att klara av vardagliga situationer. 

Vår rekommendation är att regelbundet utvärdera ifall du undviker några specifika situationer på grund av ångestkänslor. Genom att analysera sitt beteende är det enklare att hantera sin ångest och känna av när professionellt stöd kan vara aktuellt. 

Tags: No tags

One Response