Under våren 2020 anordnar Psykologiteamet två specialistkurser för psykologer i centrala Göteborg. Kurserna är skapade utifrån principen att identifiera aktuell psykologisk forskning som om den når ut till fler kan bidra till viktig samhällsnytta.

En kurs kan läsas som separat kurs och psykologen väljer då om den önskar delta i examinationen eller inte. Alternativt så läses de som en del av psykologens specialistutbildning.

Pris: 18800 kr exkl. moms. Utan examination: 17500 kr exkl. moms. Egen-anställd (enmans-företag) erhåller 5% rabatt. Vid två anmälda från samma arbetsplats erhålles 5% rabatt på båda kursavgifterna. Vid tre anmälda från arbetsplatsen erhålles 10% på samtliga kursavgifter. Vid önskan att anmäla fyra eller fler från samma arbetsplats välkommen att kontakta oss för information om grupprabatt.  

Välkommen med din anmälan här: Anmälan

Vi välkomnar till kursen Fysisk aktivitet och psykisk hälsa - Aktuell forskning och evidensbaserad implementering gällande att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och behandlande. I denna kurs får du lära dig om relationen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Vad händer i kropp och hjärna vid rörelse? Hur påverkas kognitiva förmågor, upplevd mental hälsa och psykiatriska tillstånd av träning? Vad vet vi om hur vi kan skapa motivation och få även de grupper som rör sig minst att våga och vilja röra sig mer?

Kursdatum: Vårterminen 2020 - 15:e, 16:e & 17:e januari, 11:e, 12:e & 13:e mars samt examination en av dagarna 22:a, 23:e eller 24:e april.

Ackrediterad som fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/psykoterapi och Hälsopsykologi. Kan även godkännas inom andra inriktnignar utifrån STP-psykologens studieplan.

Utförlig kursbeskrivning finner du här.

Vi välkomnar till kursen Nudging och Beslutsfattande: Om hur vi kan främja hälsa, välfungerande organisationer och långsiktigt kloka val med kunskap från beteendevetenskap och kognitionspsykologi. Kursen fokuserar på ett högaktuellt forskningsfält som kan ge oss en fördjupad förståelse för människors beteende och lär oss verktyg att arbeta med i förändringsarbete på individ- grupp och samhällsnivå.

Kursdatum: Vårterminen 2020 - 20:e - 21:a januari, 9:e - 10:e mars och 27:e april samt ett av examinationsdatumen 28:e, 29:e eller 30 april 2020

Ackrediterad som fördjupningskurs inom inriktningarna Arbets- och organisationspsykologi, Pedagogisk psykologi och Hälsopsykologi. Kan godkännas som specialistkurs även inom andra inriktningar.

Utförlig kursbeskrivning finner du här.

© 2019 Psykologiteamet - info@psykologiteamet.se - 073-619 83 66 - Norra Liden 9, 411 18 Göteborg