Person antecknar

Specialistkurser för psykologer

Psykologiteamet skapar kurser och utbildningar utifrån principen att föra fram väl beforskad psykologisk kunskap som kan bidra till samhällsnytta.

Våren 2020 erbjuder vi två spännande kurser inom forskningsfält där vi anser att det verkligen behövs fler psykologer som är med och sprider samt implementerar kunskaperna. Nudging-kursen riktar sig främst till psykologer inom exempelvis organisation, primärvård, skola och företagshälsovård medan kursen kring Fysisk aktivitet och psykisk hälsa i första hand har ett kliniskt men även hälsofrämjande fokus.

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa: Aktuell forskning och evidensbaserad implementering gällande att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och behandlande: https://psykologiteamet.se/specialistkurser/86-kurs-2

· Det blir mycket rörelse på schemat – både i föreläsningar, i de praktiska övningar du får lära dig att hålla i och i din egen träning.

· Vi som skapat kursen, tillsammans med alla deltagande lärare, har gjort den utifrån principen att finna de allra mest kunniga inom området för att skapa den bästa kurs (kanske inte så lönsam för oss kursanordnare – men sak samma för vi vill ju själva av egenintresse att denna kurs ska finnas!) man kan önska om man är psykolog och vill lära sig om relationen mellan Fysisk aktivitet och psykisk hälsa och önskar komma igång och få med detta område i sitt praktiska arbete.

· Kursen har hela 11 engagerade lärare från olika hörn i Sverige – däribland professorer som är Sveriges främsta experter inom området och internationellt kända forskare och kursen blir unik på så vis att man i en mindre grupp får möjlighet att lyssna till, fråga, reflektera och diskutera med dessa kunniga lärare. ”Jag hade velat gå den här kursen” sa en av de deltagande professorerna när han fick se färdiga schemat.

· Kursen innehåller rörelse och praktiska moment av något slag varje kursdag och för de som önskar ingår egenträning under kursdagen.

· Flera lärare, bl.a. Ingibjörg Jonsdottir, från Stressmedicinska Institutet som de sista åren kommit ut med unik och internationellt känd forskning kring arbetsliv, stress och utmattning deltar som lärare.

· Du lär dig om betydelsen av fysisk aktivitet vid både förebyggande och behandlande insatser för psykisk hälsa; ex. för barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt, vuxna med depression, ångest, stress, trauma, psykosomatisk smärta, psykossjukdomar, ADHD, neuropsykiatri och effekter för intagna i fängelser. Det finns mycket forskning!

· Examination och kurslitteratur är rimliga utifrån kunskapen om att de flesta psykologer som utbildar sig är mitt i livspusslet och även arbetsgivare har begränsat med tid de kan ge bort till utbildning. Fokus för examinationen är praktisk tillämpning.

Nudging och Beslutsfattande: Om hur vi kan främja hälsa, välfungerande organisationer och långsiktigt kloka val med kunskap från beteendevetenskap och kognitionspsykologi: https://psykologiteamet.se/specialistkurser/87-kurs-3

  • De fem kurslärarna är fantastiskt kunniga experter inom området. Googla gärna för att kolla upp vilka de är eller läs mer i kursbeskrivningen: Erik Angner, Christina Gravert, William Hagman, Martin Hedesström & Nurit Nobel.
  • Nudging och snarlika insatser är sannolikt det område inom psykologin där det forskats mest kring hållbarhet och hur man kan påverka grupper och samhällen att göra miljövänliga val. Vill du arbeta med hållbarhets- & miljöfrågor är detta en utmärkt kurs att gå.
  • Förutom kunskap om beteendeekonomi, beteendedesign, nudging, att tänka snabbt och långsamt, beslutshierarki m.m. får du också lära dig om bias-free organizations som är ett hög-aktuellt ämne inom organisation och ledarskap idag  och rör bl.a. hur man kan undvika fördomar och felaktiga beslut vid rekryteringar.
  • Den kan vara ett sätt att bredda området för organisationspsykologer eller en väg in till att arbeta mer hälsofrämjande, förebyggande och mer med organisation om du är t.ex. inom primärvård, skola eller psykiatri. Kursen är fördjupningskurs inom specialistutbildningar inom Arbets- och organisationspsykologi, Pedagogisk psykologi och Hälsopsykologi. Den går också att läsas som breddkurs i andra inriktningar eller för att du är psykolog och vill lära dig mer.
  • Examination och kurslitteratur är rimliga utifrån kunskapen om att de flesta psykologer som utbildar sig är mitt i livspusslet och även arbetsgivare har begränsat med tid de kan ge bort till utbildning. Fokus för examinationen är praktisk tillämpning i din verksamhet för att komma igång och använda kunskaperna.

Hör gärna av er till oss för mer info om ni är nyfikna på kurserna. Om du är intresserad av ämnet och exempelvis önskar samarbeta med oss kring uppdrag och projekt inom området så ta gärna kontakt.

Tags: No tags

Comments are closed.