Stress & Utmattning

På Psykologiteamet erbjuder vi stresshantering för både individ och grupp och stress är ett område flera av våra psykologer har valt att fördjupa sig inom. Vi behandlar såväl lättare stressproblematik som långvariga problem med stress och utmattning. 

Att göra de förändringar i livsstil, beteende och tankemönster som behövs för att bryta stressens kontroll över livet upplevs många gånger mycket svårt eller till och med omöjligt att göra själv. Om du känner att du har svårt att bryta dig loss från stressen i ditt liv är du välkommen att höra av dig till oss. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT), individanpassad fysisk aktivitet och träning i medveten närvaro är några av de metoder som visat sig kunna ge god effekt vid olika typer av stressproblematik. Det är alltid viktigt att starta behandlingen med en väl genomförd utredning och kartläggning som ger en förståelse av hur problemen uppstått för just den person som söker hjälp.

Stress består i grunden av reaktionssystem som vår kropp använder för att bemöta hot. När vi på ett eller annat sätt upplever att vi befinner oss i en hotfull situation reagerar kroppen genom att sätta igång dessa system som förbereder oss för att på bästa sätt kunna hantera faran. Musklerna spänns, immunförsvaret aktiveras, vår puls och andning ökar, smärtkänsligheten sjunker och matsmältningen stannar av. Vi blir mer uppmärksamma (selektivt), snabbare och starkare.

För att möta ett tidsmässigt kortvarigt hot, som mötet med ett farligt rovdjur i naturen, fungerar det här systemet utmärkt. För dagens utmaningar, där vi ofta ställs inför långvariga orosmoment och stressande miljöer vi befinner oss i under lång tid, kan dock våra medfödda stressreaktioner innebära risker för vår hälsa och vårt välmående.

Långvarig stress sliter på kroppen, försämrar vårt immunförsvar, ger högre blodtryck, mer ångest och mer värk. Långvarig stress är en riskfaktor för både fysiska och psykiska sjukdomar samtidigt som det i stunden ger ett generellt försämrat välmående. Människan är fantastisk och kan klara enorma påfrestningar men när det tar stopp så tar det verkligen stopp, vilket skapat uttrycken att “gå in i väggen” och “bränna ut sig”. 

Shopping Basket