pexels-photo-6957154

Superföräldrar – TV-serien för föräldrar till barn med NPF-diagnoser

Har ditt barn blivit diagnostiserad med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller kan du känna igen problematiken i ditt barn och önskar mer information och stöd?  

URs serie “Superföräldrar” är en talkshow där föräldrar med barn och ungdomar med NPF-diagnoser lyfter allt det svåra som kommer med att behöva vara en superförälder. Under seriens gång får man möta föräldrar som delar sina erfarenheter av hur en vardag med ADHD och autism kan se ut. Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri och författare finns med som expert och svarar på frågor och ger råd kring hur man kan hantera de situationer som lyfts. Ämnen som berörs är bland annat konflikter i hemmet, stressen föräldrar kan känna och syskonen som försvinner i skuggan av ett mer krävande barn.   

Att vara förälder till ett barn med NPF-diagnos kan vara mycket slitsamt och kan tära på hela familjelivet. Upplever man att problemen blir för stora kan familjeterapi eller föräldrarådgivning vara hjälpsamma verktyg, där man tillsammans får hjälp med exempelvis konflikthantering och kommunikation. Ibland behöver också barnet eller ungdomen en långsiktig psykologkontakt för att få möjlighet att i kontakt med någon utanför hemmet kunna hitta till strategier, verktyg och nya vägar framåt. På Psykologiteamet arbetar vi sedan många år med att utreda, behandla och stödja familjer på det sätt som passar varje familjs unika konstellation bäst så vi välkomnar den som har behov att ta kontakt.

Länk till serien finner du här:

https://urplay.se/serie/219138-superforaldrar

Comments are closed.