TICS & Tourettes

Tics är återkommande fysiska rörelser och/eller ljud som personen gör utan att kunna kontrollera dem. När ticsen är rörelser, som att kasta med huvudet, kallas de motoriska, och när de är ljud, som u ...

Attention Deficit Disorder (ADD)

ADD (Attention Deficit Disorder) är en form av ADHD där impulsivitet och hyperaktivitet inte är framträdande. Istället är det fokus på problem med uppmärksamhet och koncentration. Personen kan of ...

Färgkritor

Vad är NPF?

NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) är beteendediagnoser. Med detta menas att de ställs utifrån en persons beteende och inte utifrån medicinsk orsak även fast de har en biologisk grund. En pe ...