OCD – Tvångssyndrom

De flesta människor har någon form av tvångstankar eller tvångshandlingar. Det kan handla om hockeyspelaren som alltid tar på sig högra skridskon först, pianisten som måste sitta på samma pall eller att alltid säga “Kör försiktigt” till någon som ska köra någonstans. Ofta gör vi dessa ritualer, upprepningar, eller specifika beteenden för att försöka ta kontroll över sådant vi i själva verket inte kan kontrollera eller för att det helt enkelt ska kännas rätt.

Ibland tappar vi dock kontrollen över vårt kontrollbehov. Ritualerna kring vardagliga saker bara växer, tvångstankarna vägrar lämna plats för annat och jakten på den ”rätta” känslan tar allt mer tid och kraft. KBT-behandling har i forskning visat sig i många fall kunna bota skilda typer av tvångsbeteenden.

Shopping Basket