ADD

ADD

Detta är en annan form av uppmärksamhetsproblematik som på många sätt är lik ADHD men där impulsivitet och överaktivitet inte är framträdande.