Kan jag göra neuropsykiatrisk utredning inom den offentliga vården

Kan jag göra neuropsykiatrisk utredning inom den offentliga vården?

Som privat vårdgivare vill vi upplysa dig om att neuropsykiatrisk utredning är något som du som vuxen eller ditt barn, om behoven bedöms som tillräckligt stora, har rätt att erhålla inom den offentliga vården till högkostnadsskydd. Om du föredrar att gå den vägen rekommenderas du att vända dig till din vårdcentral för remiss vidare till öppenpsykiatrin som sedan bedömer om remiss ska göras för utredning. I länken nedan finner du mer information kring hur detta fungerar i VG-regionen:

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/vardgaranti-i-vastra-gotaland/

De flesta som kontaktar oss har dock redan undersökt möjligheten att få en utredning i offentlig vård men har av någon anledning kanske inte prioriterats för att göra utredning eller tycker att väntetiden är orimligt lång. Många uppskattar också flexibiliteten gällande tid och plats för utredningen samt att man om man vill kan ha en fortsatt kontakt med vår mottagning efter utredningen om man önskar. Efter genomförd utredning kan vi ge stöd och expertis gällande att hantera svårigheterna, ge hjälp att kommunicera med ex. skola, arbetsplats eller anhöriga och du som vuxen eller barn kan prova ut olika typer av psykologisk eller medicinsk behandling för att se vad som passar dig. Detta borde man såklart få även via den offentliga vården men tyvärr erfar vi att många klienter berättar om att den offentliga vården inte med säkerhet kan erbjuda en sammanhållen, kontinuerlig och individuellt anpassad uppföljning.