Vad kostar en utredning?

Psykologiteamets priser för utredning

Komplett neuropsykiatrisk utredning: 22 000 kr (19 000 kr om du ej önskar läkarbedömning)

Utredning av särbegåvning: 12 000 kr

Psykiatrisk/psykologisk utredning, ej neuropsykiatrisk bedömning: 12 000 kr

Uppföljning/rådgivning/behandling med psykolog efter utredning: 1190 kr/samtal

Rådgivning/utprövning av medicin med psykiater efter utredning: 1600 kr/samtal