Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en terapiform som syftar till att bryta och förändra mönster av problematiska tankar, beteenden och/eller känslor. Genom att förstå vad som gått fel, påbörja förändringar, lära sig nya sätt att tänka och skapa nya beteenden kan många psykiska problem lösas eller lindras, ett större välmående infinna sig och fler möjligheter upptäckas.

Terapimetoden har genom forskning och erfarenhet visat sig vara effektiv vid en rad problemområden. Både psykiska och fysiska. KBT har som förhållningssätt att alltid försöka använda de metoder som visat sig mest effektiva i forskning. Detta för att den som behandlas med KBT ska få ta del av de arbetssätt som har störst chans att hjälpa honom eller henne.

Några kännetecken för KBT är följande:

  • – Målformulering och ett strukturerat arbetssätt för att uppnå målen.
  • – Samarbete mellan terapeut och klient där båda är aktiva och delaktiga.
  • – Fokus på förändring i klientens liv idag.
  • – Hemuppgifter används för att binda ihop det som arbetas med i sessionen med klientens vardag.
  • – Endast metoder som visats ge resultat för de problem klienten vill ha hjälp med används.
  • – Utvärdering av varje enskild terapi för att mäta framsteg och undersöka om man lyckats uppnå de mål som ställts upp under början av terapin. Denna utvärdering pågår också under terapins gång för att kunna göra eventuella nödvändiga förändringar av behandlingsupplägget.

En behandling inleds med ett eller flera bedömningssamtal där klienten med terapeutens hjälp beskriver de svårigheter han eller hon vill ha hjälp med. Terapeuten beskriver metoden och ger förslag på hur man kan använda sig av kognitiv beteendeterapi i det aktuella fallet. Nästa steg blir att komma överens om att genomföra en behandling där terapeut och klient då tillsammans skapar ett upplägg för behandlingen.

Shopping Basket