Folk i rörelse på ett torg

Vad är PTSD/posttraumatiskt stressyndrom och hur behandlar man det?

Posttraumatiskt stressyndrom (förkortning: PTSD) kan drabba den som varit med om en traumatisk händelse – till exempel en naturkatastrof, ett plötsligt dödsfall, ett överfall, ett rån, den som har blivit sexuellt utnyttjad, våldtagen eller varit med om en trafikolycka. Händelser som kan orsaka PTSD är då en människa upplever en fara för sitt eget liv eller för någon annans liv. Tiden direkt efter ett trauma är det vanligt att man befinner sig i en kris som kan påminna om PTSD. Många mår dock efter en tid bättre och känner sig eftersom helt som vanligt – för dem har tiden och den egna bearbetningen läkt såren. Det kan dock ändå kännas skönt att få professionellt stöd under krisen direkt efter traumat. För en del räcker det dock med stöd från vänner och familj.

Om symtom på PTSD finns flera månader efter traumat så är det dock ovanligt att traumat självläker utan man bör då söka hjälp för behandling, gärna så snart som möjligt för att inte fortsätta lida i onödan. Det är viktigt att man får hjälp hos en leg. psykolog eller leg. psykoterapeut som arbetar med en traumafokuserad behandlingsmetod.

Vanliga tecken på PTSD är återupplevelser av den traumatiska händelsen i flashbacks och mardrömmar, känslor som kraftig ångest, maktlöshet, sorg och skam, upplevelse av att ständigt vara uppe i varv, koncentrationssvårigheter, ökad stresskänslighet, minskad sexuell lust, relationsproblem och svårigheter att sova.

Man kan tänka att PTSD fungerar lite som ett sår du inte tvättar. Om du får ett sår behöver du tvätta det, det kommer att göra väldigt ont under tiden men det kommer också att möjliggöra läkning. Kvar kommer du att ha ett ärr som du påminns om ibland men som inte längre gör så ont eller hindrar dig i ditt liv.

Om du däremot inte tvättar såret slipper du den omedelbara smärtan (i det här fallet minnena, känslorna och tankarna som är kopplade till händelsen), men i längden kan såret bli infekterat. Du blir tvungen att undvika alltfler aktiviteter och varje gång något påminner om såret (i det här fallet händelsen) gör det mycket ont.

I traumafokuserad psykologisk behandling jobbar man med att strukturerat bearbeta händelsen och minnena för att kunna gå vidare med ett ärr istället för en infektion. Att behandla traumat ger möjligheten för individen att kunna hitta tillbaka till eller skapa det liv man önskar leva. Det kan vara utmanande och tufft att genomgå en bearbetning av traumat men det är viktigt att veta att behandlingen anpassas efter varje individ och att bearbetningen ska gå just i den takt som blir lagom för individen, så att övrigt liv kan fortsätta fungera under tiden för behandlingen.

Tags: No tags

Comments are closed.