Ballong med texten Life

Vad är viktigt i ditt liv?

Värderingar och livsriktning har allt mer kommit in i fokus för psykologisk behandling. En behandlingsmetod som arbetar mycket med detta är Acceptance and Commitment Therapy. Följande text utgår till stor del från denna behandlingsmetod och texten är till viss del en, för ändamålet, anpassning av material från leg. psykolog Fredrik Livheims kurs ”ACT – att hantera stress och främja hälsa”. Denna kurs har jag själv utvärderat effekten av under mitt examensarbete. Mer information om kursen, om Fredrik Livheim och mer material kring bl.a. värderingar finner du på hans hemsida: https://livskompass.se/

Valmöjligheterna i det svenska samhället idag är större än de har varit under de flesta delar av mänsklighetens historia. Få växer upp med en redan förutbestämd bostadsort, yrkesbana, religion eller en förutbestämd partner man förväntas bilda familj med. Trots alla valmöjligheter de flesta har så mår många i vårt samhälle idag dåligt. Kan det vara så att det var lättare att leva när valen var lite färre? Oavsett hur det påverkar oss med alla dessa val är det ett faktum att vi i vårt liv behöver välja. Att ”inte välja” är också ett val.

Existentialismens grundare, Søren Kierkegaard, lär ha sagt: ”Att våga är att förlora fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv”.

Så, om du funderar en stund. Vad är det som styr valen du gör i ditt liv just nu?

– Vad får dig att bli riktigt lycklig och när känner du dig som mest närvarande i ditt liv?

– Hur många val gör du av vana eller för att det en gång i tiden kändes nödvändigt?

– Hur mycket styrs du av önskan att leva upp till familjs, omgivnings eller kollegors förväntningar?

– Vilka krav sätter du på dig själv och varför?

– Vilka är de verkligt viktiga sakerna som spelar roll i just ditt liv?

– Vad vill du ska finnas med i ditt liv?

– Vad vill du sträva emot i ditt liv?

Att tänka om och skriva ned sina livsriktningar/sina värderingar

Ett första steg för att kunna skapa ett liv mer i enlighet med vad som är viktigt för oss och vilka värderingar vi vill ska styra vårt liv är att reflektera över vad just våra egna värderingar är. För att kunna göra det är det viktigt att vi tillåter oss att tänka som om allting var möjligt, annars fastnar vi lätt i gamla tankemönster eller fokus på möjliga hinder. Så tänk att du hamnat i den bästa av världar. Frågan blir då inte vad som vore realistiskt för dig att uppnå eller vad andra eller du själv tycker att du förtjänar. Det viktiga blir istället för dig att göra tydligt för dig själv vad du vill arbeta mot i den bästa av situationer. När du skriver ned detta kan du låtsas att det har hänt ett mirakel och att allt är möjligt.

Det kan vara väldigt individuellt vad man tycker är viktigt i livet och det finns inget som är ”rätt” eller ”fel”. Då du funderar över värderingarna i ditt liv så är det klokt att fokusera på din egen roll och hur du kan agera. Varför då? Jo, därför att det är vad du själv gör som du verkligen kan styra över och det är där du har dina valmöjligheter. Konkreta steg vi själva tar och saker vi gör har vi stora möjligheter att påverka. Vi kan inte alltid påverka vilka förutsättningar livet ger oss, hur andra bemöter oss eller vilka svårigheter som dyker upp, men genom att lägga krutet på det vi kan påverka (det vi själva gör) ökar vi chanserna oerhört till att få vad vi vill av livet.

Steg 1 – börja skriva och låt tankarna flöda fritt

Det första steget för att arbeta med våra värderingar är att fundera över vilka olika områden vi önskar ha med i vårt liv. Du kan ta fram några blanka papper eller ett tomt dokument på datorn och börja så skriva ned de områden du kommer på. Fortsätt sedan skriva vad som är viktigt för dig gällande dessa områden och hur du vill vara i förhållande till området.

Exempel på möjliga livsområden du kan fundera över och skriva kring är familj, intima relationer/kärlek, vänner, sociala kontakter, arbete/utbildning, personlig utveckling, fysisk hälsa, psykisk hälsa, sköna vanor, fritidsintressen, samhällsengagemang/att bidra till samhället, föräldraskap, andlighet/religion/filosofi.

Steg 2 – Fundera över hinder och möjliga lösningar

Vanliga hinder till varför vi inte gör så som vi vill är:

  • Rädsla att någon annan blir sårad, arg, besviken.
  • För att undvika smärta, obehag eller andra svåra känslor
  • För att vi tänker att vi inte kan eller är rädda att misslyckas
  • Rädsla för att själva bli sårade, att bli avvisade, att “göra bort oss”

Vilka hinder dyker upp när du tänker på dina värderingar och varför du inte redan idag lever efter dina värderingar? Vilka möjliga lösningar finns för att ta sig förbi dessa hinder?

Steg 3 – En aktiv plan för att ta steg i din livsriktning

  1. Välj ett eller två livsområden som är viktiga för dig och skriv ner vilket/vilka du väljer nedan.
  2. Skriv ner några aktiviteter som du skulle kunna göra för att ta steg i riktning mot det som är viktigt inom detta/dessa områden. Se till att aktiviteterna är realistiska att utföra. Lägg in dessa i ditt schema.
  3. Gör aktiviteterna.
  4. Utvärdera när du genomfört aktiviteterna hur du mådde under tiden och efter aktiviteterna. Hur kändes det i kroppen att göra dem?
Tags: No tags

Comments are closed.