Två händer håller i ett hjärta

Vägen till en hälsosam relation

Alla har relationer i sitt liv. Vissa många, en del få. Men vad är det som gör en relation hälsosam och hur övervinner en de vanligaste problemen?

Att relationer har en positiv påverkan på vår hälsa råder inga tvivel om. Vänskap minskar våra stressnivåer och förbättra vår mentala skärpa. Dessutom stimulerar vi hjärnan med hjälp av av interaktioner och konversationer utvecklar vår förmåga att förstå andras situationer och perspektiv.

Men även våra mest värdefulla relationer kan problem uppstå – inom familj, i kärleksrelation eller våra vänskaper. Gemensamt för samtliga relationer är att en ömsesidig acceptans, en fungerande kommunikation och en vilja att förändra finns. En diskussion kring dessa områden mellan berörda personer kan många gånger förbättra relationen. Ifall bråk eller meningsskiljaktigheter forsätter att uppstå kan professionellt stöd från en utomstående part med vetenskaplig kunskap inom området underlätta processen.

I vårat arbete med relationer och parterapi utgår vi ofta ifrån den kliniskt testade behandlingsmetoden IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy). Genom att strukturerat behandla områden som intimitet/sexualitet, tillit, arbetsfördelning och/eller svartsjuka försöker vi nå ökad förståelse för olikheter, förbättra kommunikation och skapa gemensamma mål.

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa Dig att skapa sunda relationer!

Tags: No tags

Comments are closed.