Värderingar

Psykologiteamet är grundat av och drivs av psykologer som vill hjälpa individer och samhälle utifrån den bästa tillgängliga psykologiska kunskapen. Vår strävan när du kontaktar oss är att vi, utifrån din situation och vad du önskar hjälp med, finner de metoder som både hjälper snabbt och är långsiktigt verksamma.
Tre värderingar som vi strävar efter att följa i både små och stora beslut är:

ENKELHET

Från den dag då vi år 2011 startade verksamheten i liten skala har vi velat att det ska vara enkelt och flexibelt att träffa psykolog. Vi vill att du som kontaktar oss känner att du får ett gott bemötande, att vi gör vad vi kan för att finnas tillgängliga på det sätt som passar dig och försöker göra det så smidigt som möjligt för oss att tillsammans med dig fokusera på vad just du behöver. Detta fokus innebar exempelvis att? Psykologiteamet ?var en av Sveriges första vårdgivare att redan 2011 arbeta med? psykologisk behandling via? Internet – något som idag har blivit vardag. Nu arbetar vi istället med att ta fram lösningar på hur våra klienter kan få ta del av psykologisk expertis på flexibla sätt, inom områden där behoven är som störst eller kunskapen saknas på många andra platser.

ÖPPENHET OCH NYTÄNKANDE

Innovation kopplas ofta till teknikens värld men vi är övertygade om att nytänkande och utveckling av nya arbetssätt och metoder är nödvändigt också för att lösa dagens utmaningar gällande stress och psykisk ohälsa. Inom psykologins område finns tyvärr idag ett stort glapp mellan aktuell kunskap och vilken insats och behandling som erbjuds på olika enheter. Vi utgår ifrån varje individ, par eller familjs behov och nuläge för att på bästa sätt hitta till rätt insats grundad i aktuell forskning.

GÖRA GOTT

Genom att nå ut med psykologisk kunskap till fler vill vi bidra till ett gott liv för fler. Vi tar också chansen när vi får den att lyfta och förmedla betydelsen av vetenskapligt grundad kunskap, tvärvetenskapligt samarbete och smarta insikter kring hur vi som människor, grupper och samhälle kan må bättre och ha det bra tillsammans.

Shopping Basket