Världsdagen för psykisk hälsa

Den 10:e oktober är sedan 1992 världsdagen för psykisk hälsa. Årets dag kommer att belysa det allvarliga hälsoproblemet självmord. Globalt sett ser ca 800 000 människor per år ingen annan utväg än att ta sitt liv. I Sverige är den siffran ca 1500 per år, vilket kan jämföras med att ca 200 personer dör i trafiken årligen.

Trots att självmordsstatistiken har gått ner de senaste åren finns det fortfarande grupper där den ökar. Det är unga, äldre och män som  i dagsläget är överrepresenterade. Många självmord är resultatet av en pågående psykisk problematik som skulle kunna gå att behandla. Svår depression är en av de vanligare orsakerna till att någon väljer att begå självmord. 

Om du funderar på eller är osäker på hur någon i din närhet mår är det viktigt att agera. Här följer några tips som kan vara till hjälp: 

Våga fråga! Om man misstänker att någon i ens närhet lider av självmordstankar är det viktigt att lyfta de jobbiga frågorna. Ta mod till dig och våga uttrycka din rädsla på ett utforskande sätt och försök att inte döma eller kritisera de svar du får. 

Sök hjälp! Självmordstankar är något som bör tas på stort allvar och i många fall krävs det professionella insatser. Om man själv mår dåligt kan det vara svårt att hitta kraften till att själv söka hjälp och en hjälpande hand kan rädda liv.  

Agera i tid! Genom att tidigt agera på varningssignaler så som nedstämdhet, oro och ångest kan man lättare förebygga och arbeta med sin psykiska ohälsa.

Känner du själv igen dig i symptomen men inte har någon i din närhet som du kan eller vill vända dig till så ta gärna kontakt med oss på Psykologiteamet.

Vi lyssnar, hjälper och stöttar.

Shopping Basket