Personer yoga på en strand

Yoga som en väg till balans och stresshantering

Det finns två viktiga fysiologiska system i kroppen som styr stress och lugn. ”Stress-systemet” förbereder kroppen på utmaningar och ”Lugn-systemet” tar hand om och bygger upp kroppen när vi inte behöver prestera. Stress-systemet heter på fack-språk sympatiska nervsystemet medan lugn-systemet heter parasympatiska nervsystemet. Parasympatiska och sympatiska nervsystemet utgör tillsammans det autonoma nervsystemet vilket styr processer i kroppens muskler och organ som inte är direkt viljestyrda (men som vi samtidigt till viss del kan påverka med exempelvis yoga och andning).

Det sympatiska nervsystemet mobiliserar kroppens resurser för att kunna klara av att ”fly eller fäkta” – t.ex. genom att blodet går till muskler som kan behövas vid dessa aktiviteter, matsmältningen avstannar, puls, blodtryck och blodsocker höjs, pupillerna vidgas. Detta aktiveras då vi behöver prestera eller upplever någon form av stress – det kan vara stress vi upplever som negativ eller positiv.

Parasympatiska nervsystemet aktiveras vid sömn och vilsamma aktiviteter, exempelvis då vi äter i lugn och ro eller myser med någon vi tycker om. Detta system kopplar bl.a. på matsmältningen, sänker blodtrycket och pulsen, minskar stresshormonerna i kroppen och ökar oxytocinnivåerna. Då parasympatiska nervsystemet är aktiverat har kroppen utrymme för att ta hand om sig själv så att läkning och immunförsvar främjas.

 

Yoga = en mycket bra träningsform för att balansera dessa två system
Många idag upplever livet som stressande och att de inte får så mycket vila och lugn i vardagen – då kan yoga föra in mer lugn och avslappning i livet. Samtidigt så kan yogan också användas för att höja energinivåerna. I den traditionella yogafilosofin så finns tankar kring att man i kroppen behöver balansera två motsatta krafter; en kraft kopplad till hög energi och en kraft kopplat till låg energi och många yogapraktiker kan ha som syfte att balansera dessa krafter. Ofta tänker vi på stress som någonting negativt men stress-systemet är grundläggande för kroppens överlevnad. För att vi ska kunna må bra behöver vi dock tillbringa tid både i aktivitet och vila. Därför arbetar jag och många andra yogalärare i en yogaklass oftast både med fysiskt aktiva övningar och övningar för lugn och återhämtning. Yogan kan därmed vara en möjlighet att lära sig att känna vad kroppen behöver i stunden och lära sig tekniker för att både kunna öka energin i kroppen och hjälpa kroppen att komma ned i varv.

 

Obs: Tänk dock på att yoga endast är ett verktyg och verktyg kan användas på många olika vis. Precis så som yoga kan användas för att lära känna kroppens behov och främja hälsa så finns det många exempel på personer som har använt yoga på destruktiva sätt, t.ex. som ett sätt att öka extrema prestationer i sitt liv eller stressa kroppen med allt för intensiv träning (det finns ju varianter av yoga som endast elittränade kroppar är gjorda för). Då yoga kan tränas på så många olika vis är det extra viktigt att ha en klok lärare och att prova sig fram till vilken yogaform just du mår bra av och behöver i ditt liv för stunden!

Tags: No tags

Comments are closed.